مقاطع تحصیلی در آلمان

هریک از مقاطع تحصیلی شما را برای دریافت مدرک تحصیلی مشخصی آماده می کند.هنگامی که برای رشته خاصی تصمیم می گیرید قطعا شما همزمان توجه به مقطع تحصیلی خود نیز دارید. دانشگاه های آلمان برای همه سلایق و رده های تحصیلی مقطع مناسب تحصیلی را ارائه می دهند.
• به عنوان کسی که تحصیلات دانشگاهی خود را برای اولین بارشروع می کند، تحصیلات پایه در نظر گرفته شده است.
grundständiges Studium
• در حین تحصیل در ایران این امکان نیز تحت شرایطی خاص وجود دارد تا شما یک یا چند ترم تحصیلی را در دانشگاه های آلمان سپری کرده و بدینوسیله تجارب علمی و فرهنگی بسیاری را در آلمان کسب کنید. این مطلب باید در چارچوب همکاری های دانشگاهی بین دانشگاه های آلمان و ایران صورت گیرد.
• پس از فارغ التحصیل شدن در یک مقطع تحصیلی در ایران می توانید برای تحصیلات تکمیلی در مقاطع بالاتر اقدام کنید.
Weiterführendes Studium
• شما می توانید در آلمان در مقطع دکترا به تحقیق و پژوهش در آلمان بپردازید.
Promotion
در سال های اخیر مقاطع تحصیلی در آلمان به طبع برنامه بلونیا Bologna تغییرات اساسی را تجربه کرده اند به این نحو که دو مقطع تحصیلی لیسانس  Bachelor و فوق لیسانس Master به ترتیب جایگزین مقاطع سنتی دیپلم Diplom  و ماگیستر  Magister  شده اند. در هنگام جستجوی رشته و دانشگاه مورد دلخواه خود امکان دارد هنوز مقاطع سنتی را بیابید. مدرک دیپلم بیشتر در خصوص رشته های تحصیلی در حوزه های علوم اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و مهندسی و مدرک ماگیستر برای رشته های تحصیلی علوم انسانی میباشد.
اولین مدرک تحصیلی در دانشگاه که در بازار کار بین المللی شناخته شده و کاربرد دارد،مدرک لیسانس ) Bachelor ( است. در قالب 6 تا 8 ترم مقاطع تحصیلی لیسانس اطلاعات اساسی و پایه ای را به دانشجویان ارائه می دهند. پس از فارغ التحصیلی شما می توانید وارد بازار کار شوید و یا تلاش خود را برای کسب مقاطع بالاتر تحصیلات تکمیلی ادامه دهید.
دومین مدرک تحصیلی در مراکز آموزش عالی در آلمان فوق لیسانس  Master  است. شرط گذراندن دوره های فوق لیسانس داشتن مدرک لیسانس می باشد. در این مقطع شمامی توانید دانش خود را برای یک دوره 2 تا 4 ترمی افزایش دهید.

تحصیل در مقطع دکترا  Promotion که در آن کار علمی رساله دکترا Dissertation نوشته می شود، با دریافت مدرک دکترا به پایان می رسد. مدت زمان دوره تحصیلی دکترا بستهبه رشته و موضوع پژوهشی معمولا 2 تا 5 سال می باشد.

تلفن تماس : ۵۵ ۴۰ ۵۵ ۲۲ /۰۲۱

تلفن همراه : ۹۴۷ ۳۳ ۳۳ / ۰۹۱۲

E-mail: yussefzadeh@gmail.com