یافتن رشته مناسب برای تحصیل

آزادی در انتخاب دانشگاه و رشته یک قاعده ی کلّی در مراکز آموزش عالی آلمان است. یک جنبه ی آن این است که در آلمان هر دانشجو میتواند آزادانه مرکز آموزش عالی مورد نظر و استادان خود را انتخاب نماید. البتّه شرط لازم برای این انتخاب آزادانه، برآورده کردن شرایط لازم برای دریافت پذیرش است. در این میان دانشگاههای خصوصی Privatuniversitäten ، مراکز آموزش عالی هنر و موسیقی Kunsthochschulen  و مراکز آموزش عالی تربیت بدنی Sporthochschulen ، معمولاً دانشجویان خود را از طریق آزمون ها و گف توگوهای حضوری انتخاب میکنند.
مراکز آموزش عالی در آلمان حدود 13000 رشته متفاوت را برای علاقه مندان ارائه می دهند. بنابراین داشتن یک نگاه جامع به همه آنها و در نهایت انتخاب یک و یا دو رشته دشوار است.
به طور کلی شاید بتوان همه این رشته ها را در چند بخش کلی تقسیم کرد:
• علوم مهندسی )همچنین شهرسازی و معماری
• ریاضیات و علوم تجربی )همچنین انفورماتیک و علوم کامپیوتر
• کشاورزی، جنگل و مراتع
• پزشکی و علوم بهزیستی و درمانی
• حقوق و اقتصاد
• علوم اجتماعی و جامعه شناسی همچنین ورزش و الهیات
• زبان و زبان شناسی، علوم فرهنگی، سیاسی

تلفن تماس : ۵۵ ۴۰ ۵۵ ۲۲ /۰۲۱

تلفن همراه : ۹۴۷ ۳۳ ۳۳ / ۰۹۱۲

E-mail: yussefzadeh@gmail.com