گواهی مالی از بانک و یا ضمانت نامه از آلمان

دانشجویان خارجی و بین المللی می بایست معمولا قبل از سفر به آلمان در سفارت آلمان در کشور خود این نکته را اثبات کنند که آنها دارای مبلغ کافی پول برای تامین هزینه ی اقامت و تحصیل خود در آلمان هستند. دانشجویان می بایست قادر به هزینه ای بالغ بر ۶۰۰ یورو در هر ماه باشند. به طور متوسط تحصیل و اقامت در آلمان حدود ۷۰۰ یورو در ماه هزینه دارد.
البته بیشتر دانشجویان با هزینه ای کمتر از ۶۰۰ یورو در ماه به تحصیل خود ادامه می دهند. میزان هزینه های دانشجو طبیعتا به شیوه زندگی او خواهد داشت. علاوه بر مبلغ حدود ۵۰ یورو که دانشجویان برای امور درخواست پذیرش باید پرداخت کنند، دانشگاه ها در ترم حداکثر ۵۰۰ یورو در ترم را از دانشجویان بابت شهریه دانشگاه طلب می کنند. ارائه گواهی مالی برای درخواست ویزا در سفارت آلمان در تهران در حال حاضر به دو شکل می تواند صورت می گیرد: یکی از آشنایان و بستگان شما با مراجعه به اداره اتباع خارجی نسبت به تنظیم ضمانتنامه برای شما اقدام می کنند و یا شما گواهی از یکی از بانک های ایران
مبنی برداشتن مبلغی معادل ۸۰۴۰ یورو را ارائه می دهید. از همین رو افرادی که ضمانت مالی از سوی بستگان و آشنایان مقیم خود در آلمان ندارند، موظف هستند، پیش از دریافت ویزا، ملبغی در حدود ۸۰۴۰ یورو برای سال اول زندگی به حساب بانک یای به نام خود در آلمان منتقل کنند. این مبلغ برای پوشش هزین ههایی است که ذکر شد و تقسیم آن بر ماه های سال، در حدود ۷۰۰ یورو خواهد بود.
البته در مورد دانشجویانی که به هر طریق از سوی وزارت علوم در ایران و یا از اساتید و دانشگاه و مؤسسات ارائه دهنده بورس در آلمان ، بورس در یافت می کنند و این مؤسسات هزینه تحصیل و اقامت آنها را برعهده می گیرند، از این قائده مستثنی هستند. لطفا اطلاعات بروز شده در این زمینه را از بخش ویزا و باجه اطلاعات در سفارت آلمان در تهران جویا شوید.

تلفن تماس : ۵۵ ۴۰ ۵۵ ۲۲ /۰۲۱

تلفن همراه : ۹۴۷ ۳۳ ۳۳ / ۰۹۱۲

E-mail: yussefzadeh@gmail.com

افراد آنلاین : 1

تعداد کل مطالب : 215

بازدید امروز : 89

بازدید کل : 139751