کالج های تحصیلی در آلمان

کالج مرکزی آموزشی و وابسته به دولت است که از جمله وظایف آن آمادگی متقاضیان خارجی تحصیل در آلمان در دورهای یک ساله )متشکل از دو نیم سال تحصیلی( است. این دور هی یک ساله در واقع کلاس آمادگ یای است برای شرکت در امتحان پایانی Feststellungsprüfung که در حقیقت لازمه شروع به تحصیل برای اکثر دانشجویان خارجی می باشد. افرادی که در این امتحان پذیرفته میشوند، با توجه به نمرات و انتخاب رشت ه خود در دانشگاه های آلمان پذیرفته می شوند. متقاضیانی که آخرین مدرک تحصیلی شان در آلمان به رسمیّت شناخته نمی شود، این امکان را دارند که با گذراندن دور هی کالج سطح علمی خود را به سطح متقاضیان ورود به دانشگاه برسانند.
در آلمان بیش از ۳۷ کالج وجود دارد که تعداد 3000 متقاضی خارجی از بیش از ۴۰ کشور، در آنها مشغول به آمادگی برای شرکت در امتحان مذکور هستند. تحصیل در کالج معمولا رایگان است. دانشجویان برای گذراندن کلاس و امتحانات هزینه ای پرداخت نم یکنند. تنها مورد هزینه خدمات دانشجویی است که آن را به دانشگاه مرتبط با کالج پرداخت م یکنند. این هزینه از 5۰ تا ۲۰۰ یورو برای هر ترم تحصیلی و در هر دانشگاهی متفاوت است. هزینه خدمات دانشجویی، استفاده رایگان از وسایل حمل و نقل عمومی در شهر محل سکونت و در مواردی در شهرهای مجاور و همچنین استفاده از امکانات دانشگاه را ممکن می سازد.
پیش از شروع به تحصیل در کالج، قبولی در آزمون ورودی آن الزامی است، که معمولا در قالب یک امتحان زبان آلمانی برگزار می شود. بنابراین، دانستن زبان آلمانی برای ورود به کالج الزامی است. داوطلبان بایستی پیش از درخواست، بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ ساعت زبان آلمانی آموخته باشند. این میزان در کال جها یکسان نیست و در برخی موارد، سطح بالاتری انتظار م یرود که جزییات آن را می توان از طریق وب سایت کالج و مکاتبه جویا شد.
داوطلبان بایستی اصل مدارک تحصیلی و ترجمه مورد تایید سفارت آلمان قرار گرفته آن را به کالج و یا دانشگاه ارسال کنند. تامین مخارج زندگی در این مورد با داوطلب است. توجه به این نکته لازم است که دانشجویان کالج، برخلاف دانشجویان دانشگاه تنها در دوران تعطیلات بین دو ترم اجازه کارکردن خواهند داشت و از این رو بایستی برای تامین مخارج زندگی در این دوره یک ساله از پشتوانه مالی برخوردار باشند.
اما از همه مهمتر ارسال مدارک است. در این مورد در هر کالج شرایطی وجود دارد. در برخی از کالج ها مدارک بایستی به طور مستقیم به دانشگاهی که کالج تحت پوشش آن است، ارسال شود و نه به کالج. در برخی از ایالت ها مرکز مشخصی برای بررسی پذیرش در کالج مشخص شده است که طبیعتا داوطلبان بایستی مدارک خود را به آن مرکز ارسال کنند. با مراجعه به وب سایت کالج مورد نظرتان و همچنین تماس و مکاتبه با کالج، از جزییات بیشتر در موارد ذکر شده مطلع می شوید.

پس از احراز شرایط ذکر شده و دریافت پذیرش در کالج، دریافت ویزا آخرین مرحله پیش از شروع به تحصیل در آلمان است. داشتن ویزای تحصیلی برای گذراندن این دوره الزامی است.شرکت در کلاس های کالج با عنوا نهایی همچون سفر توریستی ممکن نیست. در اینجا به این نکته باید اشاره کنیم که اکثر دانشگاه ها و کالج ها در آلمان درخواست های پذیرش را نه به صورت مستقیم بلکه از طریق یونی اسیت ) Uni assist ( دریافت می کنند. با این مرکز در ادامه بیشتر آشنا خواهیم شد.
اجازه ورود دانشجویان خارجی از کشورهای مختلف اروپایی، آسیایی و افریقایی به دانشگاه تنها با د اشتن شرائط خاص با دیپلم آلمانی قابل انطباق است. از این رو لازم است که این متقاضیان قبل از اخذ پذیرش از دانشگاه در امتحان کالج شرکت کنند. این امتحان به لحاظ سنجش دانش متقاضیان خارجی و آمادگی آنها برای شرکت در رشته تحصیلی دریکی از دانشگاه های جمهوری فدرال آلمان برگزار می شود. در همین راستا بسیاری از کالج ها مسئول برگزاری امتحان زبان برای ورود به دانشگاه DSH نیز هستند. متقاضیان ایرانی که مایل هستند در دانشگاه های آلمان مشغول به تحصیل شوند، در صورتی که در ایران دانشجو نبوده باشند و یا کمتر از دو سال در ایران تحصیل کرده باشند، معمولا می بایست دوره کالج را بگذرانند. البته تشخیص و ارزیابی این موضوع که آیا گذراندن دوره کالج برای شما ضروری است، توسط دانشگاهی که برای آن درخواست پذیرش می دهید صورت می گیرد. تاریخ ها و مکان ها برای کالج های دانشگاهی مختلف، بسیار متفاوت است. بعضی از کالج ها ترم های دانشگاهی دارند و بعضی از کالج ها با ریتم نیمسال های مدرسه پیش می روند.
در برخی از استان های آلمان در خواست ورود به کالج را مستقیماً باید به دانشگاه داد و در برخی از موارد لازم است از طریق ارگان های دولتی اقدام نمود. اطلاعات دقیق را می توانید مستقیماً از طریق وب سایت هر کالج به دست آورید.

تلفن تماس : ۵۵ ۴۰ ۵۵ ۲۲ /۰۲۱

تلفن همراه : ۹۴۷ ۳۳ ۳۳ / ۰۹۱۲

E-mail: yussefzadeh@gmail.com