پروسه ی ویزا

شاید برای شما جالب باشد تا بدانید چه روندی از زمان ارائه درخواست ویزا تا صدور آن طی می شود. پروسه ویزا در حدود 6 تا 8 هفته به طول می انجامد. لذا دانشجویان در زمانی مناسب برای خود وقت مصاحبه ویزا رزرو کنند. از آنجا که این کار از طریق سیستم آنلاین بر روی وب سایت سفارت آلمان در تهران انجام می گیرد، دانشجویان می بایست به این نکته توجه داشته باشند که گرفتن وقت به دلیل تعداد بسیار زیاد متقاضیان اغلب کاری دشوار است. مدت زمان صدور ویزای شنگنبرای اقامت کمتر از سه ماه( معمولا 2 هفته می باشد. این نوع ویزا بیشتر برای داوطلبان مقطع دکتراست که برای انجام مصاحبه برای دوره دکترا به آلمان سفر کوتاهی می کنند.
پس از درخواست ویزا، اطلاعات متقاضی پس از بررسی اجمالی مدارک درسفارت به اداره اتباعخارجی محل تحصیل ارسال می شود. تصمیم گیری در اداره اتباع خارجی صورت گرفته و در پایان نتیجه گیری نهایی توسط کارشناسان در سفارت صورت می گیرد.
پس از مدت مقرر نتیجه درخواست ویزا به اطلاع متقاضی می رسد. در صورت جواب مثبت برای صدور ویزا اطلاع رسانی به صورت تلفنی انجام می شود. رد درخواست ویزا در قالب نامه ای به آدرس پستی متقاضی ارسال می شود. افرادی که برای تحصیل به آلمان سفر م یکنند، در ابتدا، ویزایی برای ورود به دوره های زبان و یا ثب تنام و تحصیل در دانشگاه های آلمان دریافت خواهند کرد. پس از حضور در آلمان و ثبت نام در دوره های زبان و یا دانشگاه، ویزای داوطلب تمدید خواهد شد. دانشجو در آن زمان برای تمدید ویزای خود به اداره ی امور اتباع خارجی Ausländerbehörde در محل شهرداری و یا شهر محل سکونت خود مراجعه م یکند.
در هنگام تمدید ویزا در هر نوبت، دانشجو بایستی وضعیت مالی خود را نیز به ادار هی اتباع خارجی گزارش دهد. وضعیت مالی می تواند از طریق حساب بانکی و با مبلغی از پیش تعیین شده و به صورت بلوکه )با حق برداشت محدود در یک ماه( ارائه شود. و یا از طریق ضمانت نامه ی مالی دانشجو که به امضای بستگان او در آلمان رسیده است. علاوه بر این، وضعیت تحصیلی دانشجو نیز در هنگام تمدید ویزا بررسی می شود. دانشجو بایستی تعداد واحدهای مشخصی را در ترم های پیشین گذرانده باشد و همچنین در ترم آینده نیز ثبت نام و کارت دانشجویی اش را تمدید کرده باشد. گذرنامه دانشجو نیز بایستی در هنگام تمدید ویزا اعتبار کافی داشته باشد. در غیر اینصورت مدت زمان اعتبار ویزا بر اساس مدت زمان اعتبار گذرنامه کاهش خواهد یافت.
ویزای دانشجویی در اولین دوره ی تمدید در آلمان غالبا به مدت یک سال تمدید می شود. اطلاعات کامل در خصوص نحوه تمدید ویزا را قبل از سفر از بخش ویزای سفارت آلمان جویا شوید.

تلفن تماس : ۵۵ ۴۰ ۵۵ ۲۲ /۰۲۱

تلفن همراه : ۹۴۷ ۳۳ ۳۳ / ۰۹۱۲

E-mail: yussefzadeh@gmail.com