پذیرش

اصولاً راه تحصیل در مراکز آموزشی آلمان بر روی تمام خارج یها گشود هاست به شرط این که متقاضی شرایط لازم برای دریافت پذیرش تحصیلی را داشته باشد. بخش روابط بی نالملل Akademisches Auslandsamtدرهر دانشگاهی مسئول ارزیابی مدارک و شرایط متقاضی برای صدور پذیرش تحصیلی است. متقاضیانی که آخرین مدرک تحصیلی شان در آلمان به رسمیّت شناخته نمی شود، این امکان را دارند که با گذراندن دور هی کالج سطحعلمی خود را به سطح متقاضیان ورود به دانشگاه برسانند. متقاضی تحصیل در آلمان می تواند برای جمع آوری اطّلاعات مورد نیاز پیرامون تحصیل در آلمان، رشت ههای تحصیلی ومیزان معلومات لازم در زبان آلمانی به موسّس هی تبادلات دانشگاهی آلمان  DAAD  در کشور خود مراجعه نماید. دانشجویان می بایست مدرک زبان معتبری ارائ ه دهند که برای صدور پذیرش دانشجویی ضروری است. برای ارزیابی سطح زبان آلمانی و دریافت مدرک مورد نظر آزمون های گوناکونی برگزار می شوند که داوطلب می تواند در یکی از آنها شرکت کند. افرادی که قصد تحصیل به زبان انگلیسی را دارند، معمولا می بایست حداقل به زبان آلمانی در حد مقدماتی B1( ( مسلط باشند. زبان تدریس اما در رشته های بی نالمللی انگلیسی است. البته در برخی رشته های خاص و بین المللی تنها با داشتن مدرک زبان انگلیسی می توان تحصیل کرد.
پذیرش تحصیلی تنها برای کسانی صادر م یشود که دارای همه ی شرایط لازم برای ادامه ی تحصیل در آلمان باشند. متقاضیانی که سطح علم یشان برای تحصیل در آلمان کافی است،
می توانند با داشتن دیگر شرایط لازم، برای دریافت پذیرش دانشجویی اقدام کنند. اگر سطح علمی داوطلب پایی نتر از سطح علمی مورد نیاز برای تحصیل در مراکز آموزش عالی آلمان باشد، داوطلب می بایست در آزمونی نهایی شرکت کند که به Feststellungsprüfung معروف است. معیارهای تعیین سطح علمی داوطلب در ایالت های گوناگون، متفاوت است.
چگونگی برگزاری این آزمون ها و پذیرش داوطلبان برای شرکت در این آزمون ها به عهده ی کالج هایی است که با دانشگاه ها همکاری تنگاتنگ دارند.
بسیاری از دانشگاه های آلمان برای دانشجویان خارجی پذیرش مشروط BedingteZulassung  صادر می کنند. دانشجویان برای ورود به دانشگاه می بایست در دوره های زبان ارائه شده در دانشگاه مربوطه شرکت کنند و یا امتحان تعیین سطح را قبول شوند. تنها در این صورت آنها قادر خواهند بود به صورت نهایی در دانشگاه ثبت نام کنند.

مراحل درخواست پذیرش از دانشگاه های آلمان -1 جمع آوری اطلاعات لازم در مورد دانشگاه و رشته مناسب توجه: پذیرش از آلمان معمولاً در رشته تحصیلی شما در ایران یا رشته ای مشابه صادر میشود. تغییر رشته فقط در چهارچوبی محدود امکان پذیر است.
-2 برقراری ارتباط با دانشگاه های مختلف جهت کسب اطلاعات در مورد دانشگاه و رشته مورد نظر خود در آلمان نامه ای کوتاه به آلمانی یا انگلیسی از طریق پست یا ایمیل به آدرس دفتر بین الملل دانشگاه مورد نظرتان ارسالنمایید و درخواست کنید تا بروشورهای اطلاعاتی و فرم های درخواست پذیرش را برایتان بفرستند. در وب سایت دانشگاه نیز معمولا تمامی اطلاعات لازم برای رشته های مختلف و نحوه پذیرش آنها گنجانده شده است.
-3 درخواست پذیرش درخواست پذیرش معمولاً از طریق uni assist  و یا مستقیماً به دفتر روابط بین الملل دانشگاه مربوط صورت می گیرد. در این زمینه در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد.

تلفن تماس : ۵۵ ۴۰ ۵۵ ۲۲ /۰۲۱

تلفن همراه : ۹۴۷ ۳۳ ۳۳ / ۰۹۱۲

E-mail: yussefzadeh@gmail.com