پذیرش و یا دعوتنامه

برای اینکه برای شما در جریان مصاحبه ویزا مشکلی ایجاد نشود، پذیرش شما از دانشگاه باید دارای شرایط خاصی باشد. اولین نکته لوگوی دانشگاه و مهر و امضایی می باشد که هر پذیرشی بدون داشتن آنها معمولا مورد قبول بخش ویزا واقع نمی شود. نکته مهم دیگر اطلاعات کافی در پذیرش دانشگاه و یا استاد است که در آن باید اطلاعات کافی در خصوص رشته و مقطع تحصیلی، زمان شروع تحصیل باشد. در مورد پذیرش هایی که دانشجویان دکترا از اساتید میگیرند نیز باید موضوع رساله دکترا و یا پروپوزال قید شده باشد. لطفا دقت کنید که نباید بیشتر از 2 یا 3 ماه از زمان صدور پذیرش گذشته باشد.

تلفن تماس : ۵۵ ۴۰ ۵۵ ۲۲ /۰۲۱

تلفن همراه : ۹۴۷ ۳۳ ۳۳ / ۰۹۱۲

E-mail: yussefzadeh@gmail.com