ویزای دانشجویی

صدور پذیرش دانشجویی به معنای صدور اجاز هی تحصیل در آلمان نیست. همه ی متقاضیان تحصیل در آلمان به روادید دانشجویی احتیاج دارند. برای دریافت روادید، باید پذیرش دانشجویی ضمیمه ی فرم درخواست روادید دانشجویی شود. اگرچه دانشجویان از کشورهای اتحادیه اروپا برای ورود به آلمان و تحصیل تنها نیاز به کارت شناسایی و شناسنامه بوده و پس از ورود از اداره مربوطه گواهی اقامت می گیرند، دیگر دانشجویان می بایست دارای یک ویزا و اجازه اقامت Visum oder Aufenthaltserlaubnis در آلمان باشند.
توجه داشته باشید با دریافت هرگونه ویزای دیگر به غیر از ویزای دانشجویی امکان تحصیل در آلمان وجود نخواهد داشت. ویزاهای دیگر ازجمله ویزای توریستی و یا ویزای شنگن قابل تبدیل به ویزای دانشجویی درآلمان نیستند.

www.auswaertiges-amt.de
www.teheran.diplo.de

تلفن تماس : ۵۵ ۴۰ ۵۵ ۲۲ /۰۲۱

تلفن همراه : ۹۴۷ ۳۳ ۳۳ / ۰۹۱۲

E-mail: yussefzadeh@gmail.com