هزینه های تحصیل

در آلمان هم دانشگاههاي دولتي وجود دارد و هم دانشگاههاي خصوصي. هم اکنون اکثر دانشگاه ها در آلمان شهریه دریافت می کنند. دانشگاههاي خصوصي رايگان نمي باشند و بايد در مورد آنها به وزارت علوم کشور مربوطه مراجعه کرد.دانشجو فقط موظف است تا هزينه هاي زندگي خود اعم از اجاره منزل، پوشاک، مواد غدايي و بيمه درماني را پرداخت کند. هزينه زندگي دانشجو در آلمان بانضمام خوراک، پوشاک، رفت و آمد و کليه هزينه هاي جانبي حدودا 700 يورو مي باشد. هزینه زندگی در کشور آلمان بالاست. با این مبلغ در ماه، دانشجو زندگی دانشجویی ساده ای را خواهد داشت. برای اینکه از این پول کم بتوان به بهترین شکل استفادهکرد، باید به هزینه های ثابت زندگی در آلمان توجّه کرد و آن ها را تا آن جا که امکان دارد، پایین نگه داشت. یکی از این هزینه های ثابت کرای هی خانه است. اتاق ها و آپارتمان هايي وجود دارد که با قيمت مناسب فقط به دانشجويان اجاره داده مي شود. هزین ههای زندگی دانشجویی در آلمان را می توان به دو بخش اصلی تقسیم کرد. بخش اول هزینه هایی است که مربوط به دانشگاه و تحصیل می شود. بخش دوم را می توان به هزینه های جانبی همانند بیمه دانشجویی،مواد غذایی و خانه دانشجویی تقسیم بندی کرد. دانشجو تعداد ساعت محدودي در هفته اجازه کار دارد. درآمد کارهای دانشجویی حدودا 400 یورو در ماه است. با صرف هجویی و درست خرج کردن م یتوان برخی هزینه ها را با آن تأمین کرد.
اگر برای مواد غذایی و پوشاک نیز مبلغی در حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ یورو در هر ماه در نظر بگیریم که البته تنها در قالب زندگی دانشجویی قابل تصور است، هزین هها با احتساب هزینه های تحصیلی و غیرتحصیلی و با توجه به الزام پرداخت شهریه یا عدم الزام آن، شهر محل سکونت و همچنین هزینه های اجتناب ناپذیری همانند تلفن و اینترنت در خان ههای خصوصی، مبلغی در حدود 700 یورو در هر ماه برآورد می شود

تلفن تماس : ۵۵ ۴۰ ۵۵ ۲۲ /۰۲۱

تلفن همراه : ۹۴۷ ۳۳ ۳۳ / ۰۹۱۲

E-mail: yussefzadeh@gmail.com