هزینه برای بیمه

هزینه بعدی که راهی برای فرار از آن وجود ندارد، هزینه بیمه دانشجویی است. دانشجویان بدون گواهی بیمه در دانشگاه ثبت نام نمی شوند. جهت ثبت نام در دانشگاه ارايه بيمه درماني الزاميست و بيمه درماني براي هر شش ماه حدود 300 يورو در نظر گرفته ميشود اصولا هر شخصی در آلمان باید دارای بیمه باشد. دانشجویان نیز باید از طریق شرکت های دولتی و یا خصوصی بیمه باشند. بسته به نوع اقامت و سن دانشجویان هزینه بیمه متغیر است.
البته هزینه بیمه برای دانشجویان کمتر از افراد شاغل است. با توجه به شرکت طرف قرارداد، مبلغی بین 70 تا 80 یورو در هر ماه برای بیمه دانشجویی باید در نظر گرفته شود.

تلفن تماس : ۵۵ ۴۰ ۵۵ ۲۲ /۰۲۱

تلفن همراه : ۹۴۷ ۳۳ ۳۳ / ۰۹۱۲

E-mail: yussefzadeh@gmail.com