مراکز آموزش عالی خصوصی

دانشگاه های خصوصی در آلمان در طی سال های اخیر توانسته اند خود را به علاقه مندان به عنوان مراکز آموزس عالی معتبر بشناسانند. تعداد این دانشگاه ها در ده سال اخیر از 24 به 102 دانشگاه افزایش یافته است. با وجود شهریه نسبتا بالای این دانشگاه ها که معمولا بین 1800 تا 5000 یورو برای هر ترم متغیر است، سالانه شاهد ثبت نام تعداد زیادی از دانشجویان در این دانشگاه ها هستیم. از جمله دلایلی که این دانشگاه ها با استقبال خوب دانشجویان روبرو می شود رابطه قوی تحصیل در آنها با اقتصاد و بالا بودن جنبه عملی آموزش، ساختار بین المللی ، کوتاه بودن زمان تحصیل و در نهایت داشتن آینده کاری خوب
می باشد.
چند سالی است که مؤسّسه های آموزش عالی خصوصی در آلمان بسیار رواج پیدا کرده اند. اگر قصد تحصیل در یکی از این مؤسّسه ها را دارید، باید به این نکته توجّه کنید که آیا مدرک مؤسّس هی مورد نظر شما دارای رسمیّت و پذیرش دولتی است یا خیر. مؤسّسه های آموزش عالی خصوصی که در فهرست به تصویب رسیده توسّط کنفرانس رئیسان دانشگاهی Hochschulrektorenkonferenzنیامده اند، فاقد رسمیّت دولتی هستند.
برخی مراکز آموزش عالی خصوصی از سوی سازمان ها و بنیادهای متعدّدی پشتیبانی مالیمی شوند. به برخی هم کمک های دولتی تعلّق م یگیرد. نکته ی مشترک همه ی این مراکز، پرداخت شهریه توسّط دانشجوست. تعداد دانشجویان این رشت هها بسیار کمتر از مراکز دولتی است و آموزش و راهنمایی دانشجویان در چهارچوبی بسیار شخصی انجام م یگیرد. مراکز آموزش عالی خصوصی معمولاً دانشجویان خود را شخصاً انتخاب م یکنند. برای پذیرفت هشدن در یک چنین مؤسّسه ای معمولاً افزون بر میانگین نمرات بالا، قابلیّت های فردی و تعهّد کاری متقاضی بسیار مهم است. بسیاری از این مراکز همکاری تنگاتنگی با واحدهای اقتصادی دارند و به دانشجویان خود دوره های کارآموزی در خارج از آلمان هم ارائه م یدهند. شرایط ورود به این مدارس عالی در هر ایالت متفاوت است. به علاقه مندان به تحصیل در این دانشگاه نوصیه می شود، قبل از اقدام برای گرفتن پذیرش حتما در خصوص شرایط خاص هر دانشگاه مشاوره و اطلاعات لازم را کسب کنند.

تلفن تماس : ۵۵ ۴۰ ۵۵ ۲۲ /۰۲۱

تلفن همراه : ۹۴۷ ۳۳ ۳۳ / ۰۹۱۲

E-mail: yussefzadeh@gmail.com