مدارک لازم برای درخواست ویزای دانشجویی

بخش ویزا به همراه بخش فرهنگی سفارت سرویس جدیدی را برای درخواست کنندگان ویزای دانشجویی ارائه می کند. دانشجویان می توانند برای چک کردن مدارک خود و حصول اطمینان از کامل بودن آنها با بخش فرهنگی سفارت تماس حاصل نمایند. همچنین چک لیست هاییدر وب سایت سفارت آلمان آورده شده است که متقاضیان را در فراهم آوردن تمامی مدارک لازم کمک می کند. جهت تسهیل در امر تحویل مدارک و انجام مصاحبه چیدمان مدارک باید بصورتی باشد که در چک لیست ها آمده است .ارائه ی مدارک زیر به منظور درخواست روادیدبرای متقاضیان تحصیل در آلمان ضروری است:
– فرم پرشده ی درخواست روادید )این فرم را از سفارت آلمان در ایران بخواهید
– پذیرش از دانشگاه یا کالج مورد نظر
– گذرنام هی معتبر به همراه دو نسخه رونوشت از صفح ههای دوم و سوم آن
– عکس رنگی پاسپورتی
– شناسنامه و دو نسخه رونوشت شناسنامه
– مدرک دیپلم دبیرستان، پیش دانشگاهیو گواهی قبولی در کنکور
– مدارک تحصیلات دانشگاهی متقاضی
– گواهی پشتیبانی مالی از سوی شخصی که مقیم آلمان است ویا یک حساب بانکی با 8040 یورو موجودی در آلمان
– مدرکی در مورد سوابق شغلی
– هزین هی صدور روادید
– و غیره…
برای کسب اطلاعات بروز شده در خصوص مدارک به سایت سفارت آلمان، بخش ویزا مراجعه
کنید.

www.teheran.diplo.de

تلفن تماس : ۵۵ ۴۰ ۵۵ ۲۲ /۰۲۱

تلفن همراه : ۹۴۷ ۳۳ ۳۳ / ۰۹۱۲

E-mail: yussefzadeh@gmail.com