قبولی در کنکور سراسری

متقاضیان تحصیل در دانشگاه های آلمان که در آزمون سراسری دانشگا ههای دولتی پذیرفته شد هاند، بدون آنکه در ایران در دانشگاه تحصیل کرده باشند ، م یتوانند اقدام به دریافت پذیرش از دانشگاه های آلمان کنند. اما این افراد تحصیل خود را نه از دانشگاه ، بلکه با دوره ای یک ساله در کالج شروع خواهند کرد و با توجه به نمراتی که در پایان این دوره کسب م یکنند، می توانند در رشته و دانشگاه مورد علاقه شان تحصیل کنند. دانستن این نکته که حدنصاب قبولی در آزمون سراسری، مقطع کارشناسی است، برای آن دسته از افرادی که تنها با پذیرش در کنکور سراسری ایران، قصد تحصیل در آلمان را دارند، ضروری است. بنابراین قبولی در آزمون سراسری در مقطع کاردانی برای گرفتن پذیرش در دانشگاه های آلمان کافی نیست. منظور از قبولی در آزمون سراسری، تنها آزمون دانشگاه های سراسری در نوبت های روزانه و شبانه است. با این حساب، قبولی تنها در آزمون سراسری دانشگاه های غیرانتفاعی، پیام نور و جامع علمی کاربردی، مورد تایید دانشگا هها و مراکز آموزش عالی در آلمان نیست. البته این شرایط تنها در صورتی است که این افراد علاقه مند باشند، بدون تحصیل در دانشگاه های ایران و تنها با قبولی در آزمون سراسری اقدام به پذیرش کنند.

تلفن تماس : ۵۵ ۴۰ ۵۵ ۲۲ /۰۲۱

تلفن همراه : ۹۴۷ ۳۳ ۳۳ / ۰۹۱۲

E-mail: yussefzadeh@gmail.com