فرصت مطالعاتی برای دانشجویان و محققانی که قبلا از بورس تحصیلی استفاده کرده اند

این بورس ویژه پژوهشگرانی است که قبلا در چارچوب برنامه های تحصیلی تحقیقاتی کوتاه مدت بیش تر از ۶ ماه و یا بلند مدت از بورس موسسه بین المللی دآآد استفاده کرده و هم اکنون قصد تکمیل مطالعات خود را دارند. از جمله شرایط ویژه این بورس ارائه برنامه و طرح سفر تحقیقاتی می باشد. علاقه مندان می بایست دعوت نامه خود از موسسات علمی پژوهشی آلمان در قالب تاییدیه همکاری انجام پذیرفته شده ارئه دهند. همچنین باید ثابت گردد که موسسه میهمان مکان و فضای مطالعات و تحقیقات را در اختیار علاقه مند قرار خواهد داد.
مدت زمان این فرصت مطالعاتی ۱ تا ۳ ماه می باشد. افرادی كه برای دومين بار فرصت مطالعاتی درخواست می كنند، می بايست حداقل ۳ سال از آخرين دوره فرصت مطالعاتی شان گذشته باشد.

تلفن تماس : ۵۵ ۴۰ ۵۵ ۲۲ /۰۲۱

تلفن همراه : ۹۴۷ ۳۳ ۳۳ / ۰۹۱۲

E-mail: yussefzadeh@gmail.com