فار غالتحصیلان از دانشگاه آزاد اسلامی

در مورد دانش آموختگان دانشگاه آزاد و یا افرادی که در آزمون ورودی به این دانشگاه پذیرفته شده اند، شرایط متفاوت است. طبق قوانین فعلی تنها قبولی در آزمون سراسری دانشگاه آزاد، برای اقدام برای پذیرش کافی نیست. حدنصاب پذیرش، عموماً داشتن مدرک کارشناسی از دانشگاه آزاد است. این قاعده شامل فار غالتحصیلان از سایر دانشگا ههای دولتی به غیر از دوره های روزانه و شبانه نیز می شود. دانش آموختگان دانشگاه های غیرانتفاعی سراسری، پیام نور و هچنین دانشگاه جامع علمی کاربردی، تنها در صورت داشتن مدرک کارشناسی می توانند برای پذیرش از دانشگاه های آلمان اقدام کنند. فار غالتحصیلان این دانشگا هها و همچنین دانشگاه آزاد، معمولا مستقیما وارد دانشگاه خواهند شد و احتیاجی به گذراندن دوره یک سالهکالج نخواهند داشت. البته تصمیم نهایی با دانشگاه ها خواهد بود. فاراغ التحصیلان کارشناسی این دانشگاه ها می توانند برای مقطع ارشد در اکثر دانشگاه های آلمان نیز اقدام کنند. به شما پیشنهاد می کنیم جهت در یافت اطلاعات بروز شده در این خصوص به بخش فرهنگی سفارت آلمان مراجعه کنید.

تلفن تماس : ۵۵ ۴۰ ۵۵ ۲۲ /۰۲۱

تلفن همراه : ۹۴۷ ۳۳ ۳۳ / ۰۹۱۲

E-mail: yussefzadeh@gmail.com