سؤالاتی که اغلب پرسیده می شوند

اولین گام برای دریافت پذیرش و تحصیل در آلمان چیست؟
پس از شناخت کامل علایق و استعدادهایتان، نخستین گام در ای نراه جمع آوری اطّلاعات لازم در خصوص تحصیل در آلمان است. شرایط دریافت پذیرش تحصیلی، سطح معلومات مورد نیاز در زبان آلمانی، چگونگی دریافت روادید دانشجویی و اجازه ی اقامت در کشور آلمان از جمله مواردی است که متقاضی می بایست در مورد آن اطلاعات کافی را داشته باشید.
متقاضی می بایست سطح معلومات خود در زبان آلمانی را با ارائه ی مدرکی معتبر به اثبات برساند. داوطلبانی که هدفشان تحصیل در رشت ههای بین المللی است، بایستی علاوه بر تسلط به زبان انگلیسی به زبان آلمانی نیز در حد مقدماتی مسلط باشند. بنابراین برای تحصیل باید برنامه ریزی دقیقی انجام داد.
چگونه سطح معلومات متقاضی در زبان آلمانی سنجیده م یشود؟
برای تحصیل در مراکز آموزش عالی آلمان، ارائه ی مدارکی که نشا ندهنده ی تسلّط کافی داوطلب به زبان آلمانی است، ضروری است. برای دریافت این مدارک م یتوان در آزمو نهای زبان ویژ های كه هم در ایران و هم در آلمان برگزار م یشوند، شرکت کرد. برای کسب اطلاع در خصوص مدرک زبانی که متقاضی برای درخواست ویزا نیاز دارد، توصیه می شود قبل از اقدام به وب سایت سفارت آلمان در تهران مراجعه کنید و یا با سفارت تماس حاصل نمایید.
ارائه چه مدارکی برای تحصیل در آلمان ضروری است؟
پس از دریافت پذیرش از دانشگاه های آلمان، مهمترین مدرک روادید دانشجویی است. برای گرفتن روادید دانشجویی باید به سفارت آلمان در تهران مراجعه شود. در هنگام درخواست روادید دانشجویی یک سری مدارک را باید به سفارت تحویل دهید. از جمله این مدارک گذرنامه معتبر و پذیرش از دانشگاه های آلمان است.
آیا روادیدی برای فراگیری زبان در آلمان صادر م یشود؟
متقاضیان توجه کنند که در خواست ویزا برای گذراندن دوره های زبان طبق قوانین فعلی سفارت آلمان در تهران در هریک از مؤسسات زبان آلمانی در آلمان در اکثر موارد مورد موافقت سفارت قرار نمی گیرد. شرایط لازم برای فراگیری زبان آلمانی در ایران فراهم می باشد. متقاضیان می توانند با مراجعه به موسسات زبان آلمانی از جمله مؤسسه وابسته به سفارت آلمان نسبت به فراگیری زبان اقدام کنند.

نحوه ی پذیرش دانشجو در رشته های گوناکون چگونه است؟
بخش روابط بین الملل دانشگا هها  Akademisches Auslandsamt  ، مسئولیّت توزیع جواز دانشجویی برای دانشجویان خارجی در رشته های گوناکون را به عهده دارند. پذیرش تحصیلی تنها زمانی صادر می شود که متقاضی دارای جواز ورود به مراکز آموزش عالی) Hochschulzu gangsberechtigung  باشد. پس از دریافت همه ی این مدارک، متقاضی می تواند در مراکز آموزش عالی نام نویسی Einschreibung  کند. در بسیاری از موارد تقاضا برای پذیرش از طریق uni assist صورت می گیرد. این مرکز پس از بازبینی مدارک و ارسال به دانشگاه های مختلف، تاییده ای برای متقاضیان ارسال می کند که متقاضیان بوسیله آن نسبت به درخواست ویزا می توانند اقدام کنند.
متقاضی می باید خود را پس از ورود به آلمان نزد چه ادار ههایی معرّفی کند؟
مهمترین ادار ه، اداره ی خارج یها  Ausländeramt و اداره ی ثبت احوال Einwohnermeldeamt است. داوطلب تحصیل در آلمان می باید در اداره ی خارج یها مدارکی ارائه دهد که دال بر تأمین هزینه ی تحصیل دانشجو در آلمان باشند. اجازه ی اقامت دانشجویی در آلمان غالبا برای یک سال صادر می شود و باید هر ساله تمدید شود.
آیا برای گرفتن پذیرش و ارسال مدارک برای دانشگاه های آلمان مدارک باید مورد تایید سفارت قرار گیرند؟
برای درخواست تحصیل در آلمان و همچنین برای درخواست ویزا می بایست تمام مدارک و کارنامه های متقاضی نخست ترجمه رسمی و سپس به تأیید سفارت آلمان در تهران برسد. برای درخواست پذیرش، تنها به ترجمه ی تأیید شده ی این مدارک نیاز است. بنابراین از فرستادن اصل مدارک خود به دانشگاه ها و یونی اسیست خودداری کنید، چراکه این مدارک پس از انجام پروسه پذیرش به شما عودت داده نمی شود.
کی وچگونه می بایست برای خود بیمه درمانی تهیه کنم؟
پس از درخواست ویزا و موافقت سفارت جهت صدور آن برای شما، سفارت بیمه نامه مسافرتی یک ماهه یا سه ماهه را از شما برای تحویل پاسپورت خواهد خواست. پس از ورود به آلمان دانشجویان می بایست به اداره اتباع خارجی و اداره امور بین الملل دانشگاه خود مراجعه واز ادامه روند کار اطلاعات کافی را کسب کنند. دانشجویان آلمانی و دانشجویان سایر کشورها زیر پوشش شرکت های بیمه ی خدمات درمانی دولتیgesetzliche Krankenkasse  قرار میگیرند. حق بیمه ی دانشجویی تقریبا ۷۰ تا 80 یورو در ماه است.

دانشجو کجا و چگونه می تواند جایی برای زندگی پیدا کند؟
امکان اسکان در آلمان برای دانشجویان متفاوت است. از طریق روزنام هها، آگهی ها یا تابلوهای اعلانات می توانید مکانی را برای اسکان خود بیابید. توصیه می شود این کار را قبل از ورود به آلمان و از طریق اینترنت انجام دهید. آپارتما نهای اشتراکیWohngemeinschaft یا خوابگا ههای دانشجویی Studentenwohnheim امکانهای خوبی برای زندگی مناسب دانشجویی هستند. بعلاوه اداره ی امور صنفی و فوق برنام هی دانشجویی Studentenwerk وبخش روابط بی نالملل دانشگاه مربوطه  Akademisches Auslandsamt  هم در یافتن مکانی برای زندگی، به دانشجویان کمک م یکنند.
آیا دانشجو در آلمان برای کارکردن نیاز به اجازه ی کار دارد؟
خیر، امّا در این مورد محدودیّ تهایی وجود دارد. دانشجویان کشورهای غیرازاعضای اتّحادیّه ی اروپا، مجازند تنها ۹۰ روز در سال کار کنند. اطلاعات دقیق را از اداره اتباع خارجی شهر مورد نظر خود جویا شوید.
آیا می توان بدون آگاهی از زبان آلمانی از دانشگاه های آلمان پذیرش گرفت و سپس زبان آلمانی را در این کشور فراگرفت؟
خیر، برای اقدام به پذیرش از دانشگاه های آلمان بایستی به زبان آلمانی حداقل در سطح مقدماتی  B1  مسلط بود. البته میزان دانش زبانی که شما برای انجام مصاحبه ویزا و در خواست آن نیاز دارید، بسته به دانش زبانی خواسته شده در پذیرش شما متفاوت خواهد بود.
بسیاری از دانشگاه ها برای شما کلاس های آموزش زبان ارائه می دهند. شرکت در این کلاسها منوط به داشتن پذیرش از آن دانشگاه می باشد. لطفا این نکته را در نظر داشته باشید که سفارت آلمان معمولا ویزا برای شرکت در دوره های زبان در هر یک از مؤسسات زبان آموزی آلمان صادر نمی کند.
آیا می توان با قبولی در دانشگاه های غیرانتفاعی، پیام نور و جامع علمی کاربردی از دانشگاه های آلمان پذیرش گرفت؟
خیر، تنها قبولی در آزمون سراسری دانشگاه های دولتی در دوره های روزانه و شبانه مورد نظر است. ورود به دانشگاه های آلمان برای افرادی که در دانشگاه های غیر از سراسری پذیرفته شده اند، تنها از طریق پایان تحصیلات و دریافت مدرک لیسانس ممکن است.
آیا من باید قبل از دانشگاه در کالج ثبت نام کنم؟
اتمام تحصیلات متوسطه و دریافت مدرک دیپلم از برخی از کشورها، شرط کافی برای ورود به دانشگاههای آلمان نیست. علاقمندان به تحصیل در دانشگاههای آلمان که از ایران اقدام م یکنند نیز شامل همین گروه می شوند. این افراد علاوه بر مدرک دیپلم، به قبولی در آزمون دوره های روزانه یا شبانه دانشگا ههای دولتی ایران نیز نیاز دارند. آنها پس از احراز شرایط ذکر شده و در صورتی که تمایل دارند پس از دریافت مدرک دیپلم و بدون شروع تحصیل یا فار غالتحصیلی از دانشگاههای ایران، در دانشگاه های آلمان تحصیل کنند، معمولا می بایست درخواست خود را برای کالج های آلمان و نه دانشگاه های این کشور ارسال کنند. البته برخی از
دانشگا هها در آلمان بررسی مدارک برای موافقت با پذیرش در کالج را نیز بدون واسطه انجام می دهند، اما با این حال افرادی که بدون تحصیل در دانشگاه های ایران اقدام م یکنند، بایستی ابتدا اقدام به اخذ پذیرش از کالج کنند. مطمئ نترین راه برای آگاهی از این موضوع مراجعه به سایت دانشگاه، سایت کالج و یا وب سایت «اونی اسیست » است.
آیا برای ورود به کالج نیاز به مدرک زبان دارم؟
بدون داشتن دانش زبان آلمانی امکان پذیرفته شدن در دانشگاه های آلمان وجود ندارد. اکثر کالج ها انتظار دارند که شما مدرک دوره مقدماتی ) ZD ( یعنی حداقل 500 ساعت را داشته باشید. لطفاً توجه داشته باشید که برخی از کالج ها مدرک دوره متوسط را نیز نیاز دارند. جهت کسب اطلاعات دقیق تربا کالج تماس برقرار کنید. در کلیه کالج ها، دانش زبانی شما در آلمان مورد امتحان قرارمی گیرد، به این منظور که این اطمینان حاصل شود که فرد می تواند بدون مشکل در کلاس درس شرکت کند. دوره کالج معمولاً یک سال، یعنی دو ترم طول می کشد.
درپایان دوره کالج، امتحان برای تعیین سطح برگزار می شود. دانشجویانی که در طول ترم اول موفق می شوند نمرات عالی به دست بیاورند معمولاً الزامی به شرکت در ترم دوم ندارند و می توانند در همان ترم اول در امتحانات شرکت کنند.
آیا با مدرک کارشناس یارشد از دانشگا ههای دولتی و آزاد م یتوان مستقیما وارد دور ههای دکترا شد؟
این تصمیم بستگی به دانشگاه دارد. اولین قدم برای ورود به دور هی دکترا در دانشگاه های آلمان، موافقت استاد راهنما با طرح رساله دکترای متقاضی است. در صورت موافقت استاد راهنما دانشگاه مدارک متقاضی را بررسی خواهد کرد و در صورت نیاز متقاضی بایستی تعدادی واحدهای تطبیقی بگذراند.
آیا اعضای خانواده ی دانشجو نیز می توانند او را در اقامت در آلمان همراهی کنند؟
ویزای دانشجویی تنها برای شخص داوطلب صادر می شود. در واقع متقاضی ویزای دانشجویی شخصی است که از یکی از دانشگاه های آلمان پذیرش دریافت کرده است. به همین سبب ویزای دانشجویی نیز تنها برای این شخص صادر خواهد شد و نه اعضای خانواد هی وی. البته همسر و فرزندان او می توانند تقاضای ویزای پیوستن به خانواده را به سفارت تحویل دهند. مدارک لازم برای این نوع ویزا را می توانید در وب سایت سفارت آلمان ببینید.

 

تلفن تماس : ۵۵ ۴۰ ۵۵ ۲۲ /۰۲۱

تلفن همراه : ۹۴۷ ۳۳ ۳۳ / ۰۹۱۲

E-mail: yussefzadeh@gmail.com