زبان آلمانی

برای ورود به دانشگا ههای آلمان، دانستن زبان آلمانی در اکثر موارد الزامی است. سطح معلومات زبان آلمانی و مدارک لازم به هنگام پذیرش، در مورد افرادی که قصد تحصیل به زبان انگلیسی دارند یا متقاضی تحصیل در مقطع دکترا هستند، متفاوت است.
ارائه این مدرک به معنای تسلط مقدماتی داوطلب به زبان روزمره آلمانی است و ارتباطی با زبان دانشگاهی وی و همچنین مقطع تحصیلی ندارد. در ارتباط با دانشجویان دوره های دکترا هم که پس از موافقت استاد راهنما ، رساله خود را به زبان انگلیسی خواهند نوشت، داشتن این مدرک به هنگام پذیرش الزامی است.
تسلط به زبان آلمانی و ارسال مدارک لازم و مرتبط، از جمله مراحل درخواست پذیرش دانشجویی برای تحصیل در دانشگا ههای آلمان است. سطح معلومات زبان برای متقاضیان تحصیل در آلمان، در مرحله اقدام به پذیرش حداقل  B1  و مدرک لازم برای ارائه به مرکز اونی اسیست Uni assist با  Zertifikat Deutsch  مخفف  ZD  است. این مدرک بایستی به همراه سایر مدارک تحصیلی، پس از آنکه به تایید رسمی سفارت آلمان رسید، به مرکز «اونی اسیست » ارسال شود.
زبانِ آموزش در آلمان قاعدتاً آلمانی است. پیش از شروع به تحصیل، دانشجوی خارجی ملزمبه قبول شدن در یک امتحان زبان و یا ارائه یک مدرک زبان معادل این امتحان )مانند دورهعالی انستیتو گوته( می باشد. سطح کلاسهای ارائه شده نیز مانند حداقل میزان زبانی مورد نیاز برای ثبت نام دردوره های زبان ازیک دانشگاه به دانشگاه دیگر متفاوت است. اطلاعات دقیق تر در این مورد رااز دانشگاه مربوطه دریافت کنید.
TestDaf یک امتحان سراسری واستاندارد برای زبان خارجه آلمانی و بر اساس الگوی امریکایی آزمون تافل TOEFL می باشد. TestDaf این امکان را برای خارجی ها مهیا می سازد که در وطن خود امتحان زبان آلمانی را جهت ورود به دانشگاه بشت سر بگذارند. امتحان TestDaf را می توان در مدرسه زبان آلمانی در ایران DSIT انجام داد. اطلاعات مربوط به تاریخ برگزاری امتحانات زبان آلمانی و نمونه ای از سؤالات را می توانید با مراجعه به مؤسسه آموزش زبان آلمانی وابسته به سفارت بدست آورید.
امتحان سراری زبان آلمانی انستیتو گوته ZD به عنوان مدرک پایانی دوره مقدماتی زبان آلمانی، امتحان سراسری دوره متوسطه زبان آلمانی ZMP به عنوان مدرک پایانی دوره متوسطه زبان آلمانی، امتحان سراسری دوره عالی زبان آلمانی ZOP، B1,B2 ,TestDaf برخی از مدارک زبانی هستند که دانشجویان بسته به مقطع و رشته تحصیلی خود در آلمان می بایست قبل از سفر به آلمان در ایران کسب کنند. علاقه مندان می توانند اطلاعات مربوط به تاریخ برگزاری و هزینه امتحان های مختلف در مؤسسه آموزش زبان وابسته به سفارت آلمانرا از دفتر مدرسه زبان آلمانی DSIT تهيه نمایند

تلفن تماس : ۵۵ ۴۰ ۵۵ ۲۲ /۰۲۱

تلفن همراه : ۹۴۷ ۳۳ ۳۳ / ۰۹۱۲

E-mail: yussefzadeh@gmail.com