رشته های تحصیلی در آلمان

رشته های تحصیلی در آلمان بسیار متنوع می باشند. در تمامی زمینه های علوم طبیعی، انسانی و اجتماعی و فنی مهندسی شما قادرید دانشگاهی برای تحصیل خود انتخاب کنید. این رشته ها که بالغ بر 12000 هستند در مقاطع مختلف تحصیلی از جمله لیسانس، فوق لیسانس و دکترا ارائه می شوند. در ادامه اطلاعات بیشتری در خصوص این رشته ها دریافت می کنید.

تلفن تماس : ۵۵ ۴۰ ۵۵ ۲۲ /۰۲۱

تلفن همراه : ۹۴۷ ۳۳ ۳۳ / ۰۹۱۲

E-mail: yussefzadeh@gmail.com