رشته های تحصیلی بین المللی

بیش از 20 درصد از دانشجویان ترم اولی در مراکز آموزش عالی آلمان را دانشجویان خارجی تشکیل می دهند. دانشگاه های آلمان درحال حاضر بیش از 800 رشته ی تحصیلی به نام رشته های بین المللی ارائه می کنند. این رشته ها در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس تحت برنامه های سازماندهی شده و با سطح آکادمیک بالایی ارائه می شوند. اگر چه تحصیل در این دوره ها در اکثر موارد با داشتن دانش و مدرک زبان انگلیسی مقدور می باشد، کلاس های آموزش زبان آلمانی برای علاقه مندان برای موفقیت هرچه بهتر ارائه می گردند.
با تغییرات نظام آموزش عالی در آلمان، امکان تحصیل به زبان انگلیسی در بسیاری از رشت هها در دانشگا ههای این کشور گسترش یافته است. بنا بر اطلاعات منتشر شده از سوی موسسه تبادلات آکادمیک آلمان) DAAD ( بیش از 25 رشته اصلی در مقطع کارشناسی با گرایش های فنی و مهندسی و به زبان انگلیسی در دانشگاه های آلمان تدریس می شود. در میان این رشته های می توان به مهندسی الکترونیک، فناوری اطلاعات، مهندسی مکانیک و هوافضا، در دانشگا ههایی همچون آخن و کارلسروهه اشاره کرد.
در رشته های زیر مجموعه علوم انسانی، امکان تحصیل به زبان انگلیسی، در بیش از 20 شاخه اصلی در زمین ههای مطالعات زبان، ادبیات و فرهنگ فراهم شده است. رشت ههای ادبیات تطبیقی، روانشناسی، علوم سیاسی و روابط بی نالملل که در دانشگاه هایی همچون بن، برلین، برمن و گوتینگن تدریس می شوند، از این جمله اند. بیش از ۴0 رشته در شاخ ههای حقوق، اقتصاد و علوم اجتماعی نیز در مقطع کارشناسی ایجاد شده است. اقتصاد بی نالملل و مطالعات اروپا نمونه هایی در همین زمینه هستند. در رشته هایی همچون ریاضی و سایر علوم طبیعی، متقاضیان می توانند در ۲۸ رشته این گروه، به زبان انگلیسی تحصیل کنند.
دانستن این نکته برای متقاضیان تحصیل به زبان انگلیسی ضروری است که در برخی از رشته های نام برده، تحصیل تنها در تر مهای اول دوره کارشناسی به زبان انگلیسی است و در ترم های پایانی این دوره کلا سها به زبان آلمانی برگزار می شود. بنابراین متقاضیان بایستی به هر دو زبان مسلط باشند. بنابراین توصیه می شود قبل از تقاضای پذیرش از نحوه برگزاری این دوره های تحصیلی اطلاعات کامل را کسب کنید.

تلفن تماس : ۵۵ ۴۰ ۵۵ ۲۲ /۰۲۱

تلفن همراه : ۹۴۷ ۳۳ ۳۳ / ۰۹۱۲

E-mail: yussefzadeh@gmail.com