رشته‌های جدید در دانشگاه‌های آلمان

در مراکز آموزش عالی آلمان، برای پاسخگویی به نیازهای جدید، رشته‌های جدیدی تدریس می‌شوند. برای آشنا کردن شما با این رشته‌های جدید، قصد داریم در مجموعه نوشته‌هایی، برخی از این رشته‌ها را به شما معرفی کنیم:

 

تلفن تماس : ۵۵ ۴۰ ۵۵ ۲۲ /۰۲۱

تلفن همراه : ۹۴۷ ۳۳ ۳۳ / ۰۹۱۲

E-mail: yussefzadeh@gmail.com