دکترا

بورس تحصيلی/پژوهشی برای مقطع دکترا PhD  و برنامه ساندویچ Sandwich

اين نوع بورس برای فار غالتحصيلان جوان كارشناسی ارشد برای تمامی رشت هها )به غير از پزشكی( می باشد که قصد ادامه تحصیل در مقطع دکترا در آلمان را دارند. از جمله مدارک لازم برای درخواست این بورس تأییده ی یک استاد راهنما از دانشگاه های آلمان می باشد.
مدت زمان این بورس بین سه ماه تا چهار سال متغیر است. بورس تحصیلی ساندویچ نیز برای دانشجويانی است كه در ايران در حال گذراندن دوره دكترا بوده و فقط برای مدت زمان معينی برای پژوهش به كشور آلمان سفر تحقیقاتی انجام می دهند. خواهشمند است مدارک خود را از طریق پست به بخش فرهنگی سفارت سفارت ارسال کنید و یا شخصا به سفارت تحویل دهید. لطفا توجه داشته باشید که آخرین مهلت تحویل مدارک برای این بورس ۱۵ اکتبر هر سال می باشد.

تلفن تماس : ۵۵ ۴۰ ۵۵ ۲۲ /۰۲۱

تلفن همراه : ۹۴۷ ۳۳ ۳۳ / ۰۹۱۲

E-mail: yussefzadeh@gmail.com