ترم زمستان و ترم تابستان

بسته به اینکه متقاضی برای ترم تابستان و یا زمستان برای پذیرش تقاضا می دهد، برای ارسال مدارک و درخواست پذیرش دو مهلت وجود دارد: 15 ژانویه برای ترم تابستان و 15 ژوئیه برای ترم زمستان. دوره ترم زمستان دردانشگاه ها از اکتبر تا مارس می باشد. این دوره در دانشگاه های  FHs بین ماه های سپتامبر و فوریه می باشد. اطلاعات دقیق در خصوص مهلت ارسال مدارک و نحوه آن را می بایست در وب سایت دانشگاه مورد نظر خود و با مکاتبه با اداره بین الملل دانشگاه کسب کنید. ترم تابستانی در دانشگاه ها از ماه آوریل تا سپتامبر به طول می انجامد. این زمان ها بسته به دانشگاه مورد نظر قابل تغییر می باشد(. این ترم در دانشگاه های  FHs ازمارس تا آگوست می باشد.

تلفن تماس : ۵۵ ۴۰ ۵۵ ۲۲ /۰۲۱

تلفن همراه : ۹۴۷ ۳۳ ۳۳ / ۰۹۱۲

E-mail: yussefzadeh@gmail.com