تحصیلات غیرحضوری و مکاتبه‌ای

تحصیلات غیرحضوری و مکاتبه‌ای زمانی امکان تحصیل در آلمان به صورت غیرحضوری تنها در دانشگاه هاگن این کشور وجود داشت، اما مدتی است که تعداد بیشتری از دانشگاه‌ های آلمان این امکان را برایداوطلبان فراهم کرده‌اند. از جمله دانشگاه اشتوتگارت وکایزرسلاوترن.
دانشگاه مکاتبه ای هاگن (Fernuniversität in Hagen) در آلمان، مدت هابود که در زمینه ی تحصیل از راه دور رقیبی نداشت.
مفاد درسی و برگه هایامتحانی از طریق پست در اختیاردانشجویان قرار می گرفت و تحصیل در این دانشگاه به صورت غیرحضوری بود. اما مدتی است که دیگردانشگاه هاگن، تنها دانشگاه موجود در آلمان نیست که امکان تحصیل از راه دور در آن وجود دارد.
دانشگاه های جدید با امکان تحصیل غیرحضوری
پترا کچزی، در بخش تحصیلات مجازی در دانشگاه اشتوتگارت (Universität Stuttgart)
آلمان به کار مشغول است. او در پیوند با امکانات موجود در زمینه تحصیل از راه دور دراین دانشگاه می گوید :ما کلاس های درس را به صورت مجازی و غیرحضوریبرگزار می کنیم. به این صورت که دانشجویان پس از ثبت نام و با رمز ورود، وارد فضای مجازی می شوند و به صورت کتبی به بحث و گفت و گو با همکلاسی هایشانمی نشینند.
در دانشگاه اشتوتگارت رشته های بسیار ویژه و تخصصی به صورت غیر حضوری ارائه می شوند. مسئولان این دانشگاه معتقدند که این رشته ها برای آن دسته ازافرادی که در یک مقطع دانشگاهی فارغ التحصیل شده اند و مشغول به کار هستند،طراحی شده اند. البته دانشگاه اشتوتگارت رشته های غیرحضوری را در مقطع کارشناسی نیز ارائه می دهد.
دانشگاه صنعتی کایزرسلاوترن (TU Kaiserslautern)، نیز به تازگی امکان تحصیل در رشته ی تحصیلی را به صورت مکاتبه ای فراهم کرده است. به طور نمونهمی توان به رشته های مهندسی نرم افزار کامپیوتر و نانوتکنولوژی دراین دانشگاه اشاره کرد که به صورت غیرحضوری ارائه می شوند. از آن جا که امکانتحصیل در این رشته ها برای دانشجویان خارجی نیز وجود دارد، حضور این افراد درابتدا در آلمان و در این مورد در دانشگاه کایزرسلاوترن برای انجام مقدمات ثبت نامو تعیین واحد الزامی است.
تحصیل به زبان انگلیسی و به صورت مکاتبه ای
یکی از مزیت های تحصیل در دانشگاه کایزرسلاوترن، امکان تحصیل به زبان انگلیسی است.در سایر دانشگاه ها و از جمله در دانشگاه مکاتبه ای هاگن، تحصیل به زبانآلمانی است و برای دریافت پذیرش از این دانشگاه ها، ارائه مدرکی دال بر تسلط بهزبان آلمانی تا سطح پیشرفته الزامی است.
اما دردانشگاه هایی که رشته هایی رابه صورت غیرحضوری و به زبان انگلیسی ارائه می کنند، دانستن زبان آلمانی در حدمقدماتی برای دریافت پذیرش کفایت می کند و داوطلبان تنها ملزم به ارائه مدرک زبان انگلیسی هستند.
این نکته نیز قابل ذکر است که تمامی رشته هایی که از سوی دانشگاه هایمکاتبه ای و از جمله دانشگاه هاگن ارائه می شوند، غیرحضوری نیستند. بلکه برخیاز کلاس ها نیز به صورت نیمه حضوری برگزار می شوند.
دانستن این نکته نیز برایداوطلبان ایرانی ورود به دانشگاه های مکاتبه ای در آلمان اهمیت دارد و آن عدمامکان تحصیل این افراد از ایران در آلمان است. به بیانی دیگر این داوطلبانمی توانند به طور نمونه هنگام تحصیل در دانشگاه هاگن در شهر هاگن زندگی نکنند، امانمی توانند از ایران به صورت غیرحضوری در این دانشگاه به تحصیل مشغول شوند.

تلفن تماس : ۵۵ ۴۰ ۵۵ ۲۲ /۰۲۱

تلفن همراه : ۹۴۷ ۳۳ ۳۳ / ۰۹۱۲

E-mail: yussefzadeh@gmail.com