بورس های تحصیلی موسسه تبادلات آکادمیک آلمان DAAD

مؤسسه تبادلات آکادمیک آلمان  DAAD  سازمانی است که از همکاری مؤسسات آموزش عالی آلمان و با حمایت دولت آلمان بویژه دو وزارتخانه امور خارجه و علوم و تحقیقات ایجاد شده است. هدف از تشکیل این مؤسسه ارتقای روابط آموزشی و آکادمیک بین مؤسسات آموزشی و آکادمیک بین مؤسسات آموزشی آلمان و سایر کشورها است. تبادلات دانشجو، فارغ التحصیلان دانشگاه و سایر پژوهشگران از دیگر فعالیت های این مؤسسه است. مؤسسه تبادلات آکادمیک آلمان )دآآد( بورس های جالب تحصیلی و تحقیقاتی برای دانشجویان، محققان و پژوهشگران ایرانی در نظر گرفته است. در ادامه با شرح کوتاهی از این برنامه ها و شرایط درخواست برای آنها آشنا می شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط خاص هر یک از برنامه ها علاقه مندان می بایست به سایت های مربوطه و همچنین سایت موسسه بین المللی تبادلات آکادمیک آلمان )دآآد( مراجعه کنند. اطلاعات کافی در خصوص نحوه درخواست و زمان آن نیز در وب سایت سفارت آلمان در تهران قابل دسترسی است. علاوه بر این می توانید با بخش فرهنگی سفارت در این خصوص ارتباط برقرار کنید.

تلفن تماس : ۵۵ ۴۰ ۵۵ ۲۲ /۰۲۱

تلفن همراه : ۹۴۷ ۳۳ ۳۳ / ۰۹۱۲

E-mail: yussefzadeh@gmail.com