بورس دآآد برای هنرمندان در قالب برنامه هنرمندان در برلین

سالانه حدود 15 تا 20 هنرمند، نویسنده، آهنگ ساز مشهور در سطح ملی و بین المللی از کشورهای مختلف به برلین برای اقامتی 12 ماهه )در موارد خاص 6 ماهه( دعوت می شوند. برای اقامت این هنرمندان موسسه تبادلات آکادمیک آلمان ) DAAD ( بورس ارائه می دهند تا بوسیله آن هنرمندان این موقعیت را داشته باشند تا فعالیت های خود را براحتی انجام داده و خود را هرچه بیشتر با فرهنگ این شهر آشنا کنند.
تبادل اطلاعات و تجربیات هنرمندان و درگیرشدن با مسائل رایج فرهنگی در کشورهای دیگر دنیا نیز از دیگر اهداف این برنامه می باشد.
برای شرکت در بورس، بسته به حیطه فعالیت هنری استعداد و توانایی های هنری متفاوتی از هنرمندان انتظار می رود. این کارهای هنری معمولا از طریق متن، عکس، فیلم و سیدی، دیاگرام و غیره ارائه می گردد.

تلفن تماس : ۵۵ ۴۰ ۵۵ ۲۲ /۰۲۱

تلفن همراه : ۹۴۷ ۳۳ ۳۳ / ۰۹۱۲

E-mail: yussefzadeh@gmail.com