بورس تحقیقاتی و کاری برای فارغ التحصیلان دانشگاه و اساتید رشته های هنر، تئاتر و کارگردانی

ین بورس برای فارغ التحصیلان شاغل در دانشگاه به عنوان استاد رشته های ذکر شده بوده و مدت زمان آن بین ۱ تا ۳ ماه می باشد. علاقه مندان می بایست گواهی انجام همکاری با یکی از موسسات علمی در این حوزه ها را به همراه درخواست بورس ارایه نمایند. علاوه بر ارایه مکتوب طرح و برنامه اقامت در آلمان نیز از شرایط اخذ این بورس می باشد.

تلفن تماس : ۵۵ ۴۰ ۵۵ ۲۲ /۰۲۱

تلفن همراه : ۹۴۷ ۳۳ ۳۳ / ۰۹۱۲

E-mail: yussefzadeh@gmail.com