بورس تحصیلی تحقیقاتی روابط عمومی و مدیریت PPGG برای مقطع کارشناسی ارشد

دانشجویان و متقاضیانی که در حوزه های سیاست حقوق اقتصاد و دولت فعالیت داشته و از تجربه کافی در این زمینه برخوردارند می توانند برای این بورس درخواست بدهند. تقویت آکادمیک حرفه مدیریتی نیروهای شاغل از اهداف این بورس تحصیلی میباشد . این بورس برای دوره کارشناسی ارشد ) برای فارغ التحصیلان کارشناسی( در 8 رشته مرتبط با حوزه های نام برده شده در نظر گرفته شده است. متقاضیان قبل از شروع برنامه تحصیلی یک دوره ۶ ماهه ی آموزش زبان آلمانی در آلمان می گذرانند. متقاضیان دانشگاه های انگلیسی زبان نیز شامل این قاعده می شوند داشتن مدرک زبان انگلیسی ) TOFLE و یا IELTS ( الزامی است. علاوه بر ارایه ی مدارک و سوابق تحصیلی پذیرش از سوی دانشگاه نگارش انگیزه گذراندن این دوره و تاییده یک استاد و یا کارفرما از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و داشتن زبان آلمانی امتیاز ویژه برای درخواست کنندگان محسوب می شود. لطفا توجه داشته باشید که برای درخواست بورس نیازبه ارائه هرگونه مکاتبه و یا اخذ پذیرش از دانشگاه های مربوط به این بورس نمی باشد.

تلفن تماس : ۵۵ ۴۰ ۵۵ ۲۲ /۰۲۱

تلفن همراه : ۹۴۷ ۳۳ ۳۳ / ۰۹۱۲

E-mail: yussefzadeh@gmail.com