انواع کالج های تحصیلی در آلمان

موارد زیر از جمله کالج هایی هستند که می توان در آنها شروع به تحصیل کرد:
• کالج برای رشته های پزشکی، زیست شناسی، داروسازی
• کالج برای رشته های ریاضی، علوم طبیعی و فنی
• کالج برای رشته های اقتصاد و علوم اجتماعی
• کالج برای رشته های علوم انسانی و آلمان شناسی
• کالج برای رشته های منحصراً زبان
امتحان کالج دو بار در سال برگزار می شود که معمولاً در پایان هر ترم کالج است. حد اقل در سه رشته امتحان کتبی به عمل می آید. در کلیه رشته ها امکان برگزاری امتحان شفاهی وجود دارد.
در صورت قبول نشدن در امتحان کالج، تنها یک بار و آن هم حد اقل بعد از گذشت یک نیم سال، امکان تکرار دوره کالج تحصیلی در همان محل قبلی وجود دارد. چنان چه موفق شوید دوره کالج را پشت سر بگذارید، مدرکی به شما داده می شود که به همراه این مدرک و قبولی کنکور سراسری از ایران این امکان را به شما می دهد که در مجموعه انتخابی خود در رشته مورد نظر پذیرش بگیرید.این مدرک در سراسر المان به رسمیت شناخته می شود.

تلفن تماس : ۵۵ ۴۰ ۵۵ ۲۲ /۰۲۱

تلفن همراه : ۹۴۷ ۳۳ ۳۳ / ۰۹۱۲

E-mail: yussefzadeh@gmail.com