انواع مراکز آموزش عالی در آلمان

تنها زمانی که علاقمندان مطلع باشند برای چه نوع دانشگاهی قصد درخواست پذیرش را دارند، می توان کار جستجوی رشته و دانشگاه را آسان تر کرد. در آلمان به طور کلی سه نوع
دانشگاه و مرکز آموزش عالی وجود دارد.
• دانشگاه
• دانشگاهای آموزش عالی حرفه ای
• دانشگاه های هنر، موسیقی و فیلم
تنها در ترم زمستانی 2009 / 2010 بیش از 12 / 2 میلیون داوطلب در دانشگاه های آلمان ثبت نام کرده اند. آمار دانشجویان ثبت نام شده در دانشگاه های مختلف به شرح زیر است:
در دانشگاه ها: 4/ 1 میلیون دانشجو در مراکز آموزش عالی حرفه ای: حدود 650 هزار دانشجو در دانشگاه های هنر و موسیقی: حدود 33 هزار

تلفن تماس : ۵۵ ۴۰ ۵۵ ۲۲ /۰۲۱

تلفن همراه : ۹۴۷ ۳۳ ۳۳ / ۰۹۱۲

E-mail: yussefzadeh@gmail.com