اقامت و هزینه های شخصی

اما مهم ترین هزینه ی غیرتحصیلی مربوط به خانه دانشجویی است. در این مورد دو انتخاب وجود دارد. انتخاب اول، خانه های تحت پوشش دانشگاه که ارزان تر و از امکانات بیشتری برخوردارند )به طور نمونه استفاده رایگان از اینترنت(. انتخاب دوم خان ههای دانشجویی خصوصی است.
طبیعتا در شهرهای کوچک هزینه های مسکن ارزان تر و در شهرهای بزرگ گران تر است.
با این حال چه در خانه های خصوصی و چه در خان ههای دانشجویی تحت پوشش دانشگاه، بایستی مبلغی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ یورو در هر ماه برای مسکن در نظر گرفت. نکته قابل ذکر دیگر در مورد خانه های دانشجویی خصوصی و وابسته به دانشگاه در این است که در مورد دوم هزینه هایی همچون آب، برق، شارژ ماهانه، بر روی اجاره بها است، در حالی که در خانه خصوصی علاوه بر مبلغ اجاره، هزینه موارد ذکر شده را نیز جداگانه باید پرداخت. خوابگاه های دانشجویی در آلمان از محبوبیت بسیار بالایی نسبت به سایر موقعیت ها در آلمان برخوردار هستند. این خوابگاه ها در اغلب موارد در نزدیکی دانشگاه قرار داشته و در آنجا دانشجویان به راحتی و به سرعت با همدیگر آشنا می شوند. از لحاظ قیمت نیز به صرفهترین راه حل اسکان محسوب می شوند. )به طور میانگین حدود 180 یورو در ماه(. خوابگاه ها توسط اداره امور دانشجویی و شورای صنفی) Studentenwerken ( در اختیار دانشجویان قرار می گیرند، البته گرفتن آنها به علت تقاضای زیاد دشوار است. بنابراین توصیه می شود برای این کار به موقع درخواست خود را بدهید. اداره امور دانشجویی علاوه بر این سرویس های دیگری همچون ارائه اتاق در سطح شهر و یا بیمه را ارائه می دهند. در هر حال گزینه های دیگری نیز برای دانشجویاد وجود دارد، همچون اجاره اتاق و یا واحد مسکونی که می بایست روی حداقل
300 یورو در ماه حساب کرد. یک گزینه خوب اسکان گروهی Wohnungsgemeinschaft می باشد که درآن می توانند هر کدام سهمی از اجاره را متقبل شوند.

تلفن تماس : ۵۵ ۴۰ ۵۵ ۲۲ /۰۲۱

تلفن همراه : ۹۴۷ ۳۳ ۳۳ / ۰۹۱۲

E-mail: yussefzadeh@gmail.com