از طریق Uni assist

از ماه می سال ۲۰۰۴ به دانشجویان خارجی این امکان داده شده است که درخواست خود برای دریافت پذیرش تحصیلی در آلمان را همزمان برای چندین مرکز آموزش عالی در آلمان ارسال کنند. برای ارزیابی مشترک مدارک، ارگانی تشکیل شده که به آن یونی اسیست  Uni Assist  می گویند. اگر دانشگاه مورد نظر شما عضو این ارگان باشد، م یتوانید مدارک خود را به این مؤسّسه بفرستید.
این مؤسسه مدارک متقاضیان را بررسی کرده و در صورت کامل بودن مدارک و برآورده بودن شرایط برای دریافت پذیرش ، این مدارک را به دانشگاههای منتخب متقاضی می فرستد.
برای گرفتن پذیرش از دانشگاه های آلمان، تحویل درخواست نامه ی کامل و بی عیب و نقص و همه ی مدارک مورد نیاز، نخستین شرط است. اسیست مرکزی است که به همین منظور تأسیس شده است؛ پل میان متقاضی و دانشگاه. بسیاری از برنامه های تحصیلی در مراکز آموزش عالی آلمان دارای ظرفیت پذیرش محدود می باشند. بدین ترتیب که برای همه متقاضیان در یک رشته در دانشگاه مورد نظر امکان صدور پذیرش نمی باشد. بسیاری از داوطلبان بدین ترتیب در گرفتن پذیرش موفق نمی شوند.
اما یونی اسیست این امکان را به شما می دهد تا با ارسال یک سری مدارک تقاضای خود را برای دانشگاه های مختلف بدهید. این مؤسسه پس از دریافت ترجمه مدارک شما و فرم های درخواست بورس، مدارک شما را پس از بررسی به تمامی دانشگاه های مورد نظر شما از طریق پست الکترونیک ارسال می کنند. درخواست پذیرش از طریق یونی اسیست صرفه جویی در وقت و هزینه را در پی دارد.
پس از فرستادن مدارک نامه ای ظرف دوهفته به شما ارسال می شود مبنی بر اینکه یونی اسیست مدارک شما را بررسی و به دانشگاه های مربوطه ارسال کرده است. البته این مؤسسه این امکان را به شما می دهد تا نواقص مدارکتان را برطرف کرده و از طریق پست الکترونیک در اختیار آنها قرار دهید.
برای اولین درخواست یونی اسیست مبلغ 50 یورو را از شما طلب خواهد کرد، برای درخواست های بعدی هرکدام مبلغ 15 یورو می بایست به حساب این مؤسسه واریز شود. به عنوان مثال شما به عنوان درخواست کننده از ایران در صورت تمایل به درخواست پذیرش برای سه رشته یا دانشگاه می بایست 85 یورو هزینه کنید.
توصیه می شود قبل از هر اقدامی به وب سایت اسیست مراجعه و در مورد نحوه ارسال مدارک تمامی اطلاعات را بدست آورند.

تلفن تماس : ۵۵ ۴۰ ۵۵ ۲۲ /۰۲۱

تلفن همراه : ۹۴۷ ۳۳ ۳۳ / ۰۹۱۲

E-mail: yussefzadeh@gmail.com