ارگان های دانشگاهی

برخی از نهادها و گروه های دانشجویی برای ورودیان جدید به دانشگاه و به ویژه دانشجویان خارجی دانشگاه های آلمان ناآشنا هستند. این نهادها غالبا در جهت رفع مشکلات دانشجویان و ارائه برنامه ریزی تحصیلی برای آنان فعالیت دارند.دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در آلمان از بخ شها و نهادهای مختلفی تشکیل شده است. یکی از این نهادهای دانشجویی، اداره امور صنفی دانشجویان است. این نهاد دانشجویی
نمایندگی دانشجویان را در دانشگاه برعهده دارد. اعضای استا توسط پارلمان دانشجویی و به مدت یک سال انتخاب م یشوند. این دانشجویان غالبا به احزاب سیاسی آلمان گرایش دارند و وظیفه شان دخالت در سیاست گذاری های دانشگاه است. البته این نهاد دانشجویی ارتباط مستقیمی نیز با دانشجویان دارد و علاوه بر ساعات ملاقات مشخص در طول هفته، به دانشجویان خارجی نیز برای پیش برد برنامه های تحصیلی و
تامین مخارج زندگی شان مشاوره می دهد. علاوه بر این دانشجویان می توانند، اطلاعات مربوط به شرکت ها و موسساتی که به دنبال جذب نیروی جدید برای اشتغال هستند را نیز از استاد دریافت کنند. اطلاع رسانی در زمینه شغل های پاره وقت دانشجویی نیز یکی از زمینه های فعالیت اداره امور صنفی دانشجویان محسوب می شود.

تلفن تماس : ۵۵ ۴۰ ۵۵ ۲۲ /۰۲۱

تلفن همراه : ۹۴۷ ۳۳ ۳۳ / ۰۹۱۲

E-mail: yussefzadeh@gmail.com